DOCTRINĂ

DOCTRINĂ

Noi credem că Biblia este Cuvântul scris al lui Dumnezeu, infailibil şi plin de autoritate în toate aspectele legate de credinţă şi practică. Noi credem că ea a fost inspirată total, verbal şi unic de Duhul Sfânt şi este fără eroare în manuscrisele originale. Ea este autoritatea supremă şi finală în domeniile pe care le abordează. Noi acceptăm marile domenii de învăţătură doctrinară asupra cărora există un acord general, istoric, în rândul tuturor creştinilor adevăraţi. Noi dorim să lăsăm libertatea de convingere asupra altor aspecte doctrinare, atâta timp cât interpretarea lor se bazează pe metoda exegetică acceptată şi nu devine un obstacol în lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. Noi ne susţinem în mod explicit credinţa în învăţăturile de bază:

 1. Există un singur Dumnezeu. El există din veşnicie în trei persoane — Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt — posesoare în mod egal a tuturor atributelor divinităţii şi a caracteristicilor unei persoane.
 2. Isus Hristos este Dumnezeu, Cuvântul viu, care S-a făcut trup prin zămislirea miraculoasă realizată de Duhul Sfânt şi prin naşterea din fecioară. El este, prin urmare, dumnezeirea desăvârşită şi adevărata umanitate unite veşnic într-o singură persoană.
 3. Isus Hristos a trăit o viaţă fără păcat şi a ispăşit de bună voie păcatele oamenilor prin moartea Sa pe cruce în locul lor, satisfăcând astfel dreptatea divină, exprimând dragostea lui Dumnezeu şi obţinând mântuirea pentru toţi aceia care se încred în El şi numai în El.
 4. Isus Hristos a înviat din morţi trupeşte, având acelaşi trup, deşi glorificat, în care a trăit şi a murit.
 5. Isus Hristos S-a înălţat trupeşte la cer şi S-a aşezat la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, unde, ca unic mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, mijloceşte neîncetat pentru poporul Său.
 6. Omul a fost creat iniţial după chipul lui Dumnezeu, dar a păcătuit prin neascultarea de Dumnezeu şi, astfel, S-a înstrăinat de Creatorul său. Această cădere istorică a atras condamnarea divină asupra întregii omeniri.
 7. Natura omenirii a fost coruptă din cauza căderii şi oamenii sunt total incapabili de a fi plăcuţi lui Dumnezeu. Orice persoană are nevoie de regenerarea şi înnoirea Duhului Sfânt.
 8. Mântuirea oricărui om este lucrarea harului fără plată al lui Dumnezeu. Ea nu este rezultatul, total sau parţial, al eforturilor omeneşti, al bunătăţii omului sau al ceremoniilor religioase. Dumnezeu acordă neprihănirea Sa celor ce îşi pun credinţa numai în Hristos pentru mântuire, îndreptăţindu-i astfel înaintea Sa.
 9. Duhul Sfânt a venit în lume ca să-L descopere şi să-L glorifice pe Hristos şi să dea oamenilor mântuirea obţinută de Hristos. El îi convinge şi îi atrage pe păcătoşi la Hristos, le dă o viaţă nouă, locuieşte neîntrerupt în ei din momentul naşterii lor spirituale şi îi pecetluieşte până în ziua răscumpărării. Plinătatea, puterea şi stăpânirea Lui se obţin prin credinţă.
 10. Toţi credincioşii sunt chemaţi să trăiască prin puterea Duhului care locuieşte în ei aşa încât să nu împlinească pofta firii pământeşti, ci să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu.
 11. Isus Hristos este Capul Bisericii – Trupul Său – care este alcătuită din toţi oamenii, vii şi morţi, care s-au unit cu El prin credinţa mântuitoare.
 12. Dumnezeu Îşi îndeamnă poporul să se adune în mod regulat la închinare, la botez şi la Cina Domnului, în vederea zidirii prin Scriptură şi încurajării reciproce.
 13. Va fi o înviere atât a celor mântuiţi, cât şi a celor pierduţi; cei mântuiţi vor învia pentru viaţă, cei pierduţi vor învia pentru osândă.
 14. Isus Hristos se va întoarce pe pământ — în persoană, în mod vizibil şi în trup —pentru a împlini istoria şi planul etern al lui Dumnezeu.
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare