Originea vieții pe Pământ

 1. Informații generale necesare abordării temei despre originea vieții pe Pământ (mic dicționar de specialitate).

            Teoria reprezintă o încercare de a explica un set de fapte sau evenimente, o soluție la o problemă filosofică sau științifică bazată pe dovezi și coordonată de anumite argumente. Teoria mai poate fi considerată o interpretare bine întemeiată a unor dovezi.

            Postulatul reprezintă un adevăr fundamental care apare ca evident și care nu are nevoie să fie demonstrat. Postulatul este un principiu de bază, o normă.

            Biosfera reprezintă totalitatea ființelor care trăiesc pe pământ, în apă și în aer.    

            Fosilele sunt resturi sau urme de organism animal sau vegetal din trecutul geologic, conservat în depozite sedimentare.

            Filogeneză – procesul evoluției formelor organice ori a unui grup de animale sau de plante în cursul dezvoltării istorice a lumii vii;.

            Ontogeneză – reprezintă dezvoltarea evolutivă individuală a unui organism în viaţa intrauterină (dezvoltarea organismului înainte de naștere); dezvoltarea evolutivă a unei specii de animale care în etapele de formare embrionară trece prin stadiile de celulă complexă – stadiul de peşte – stadiul amfibienilor – stadiul reptilelor – stadiul păsărilor – stadiul mamiferelor.

            Omnivor este modul de hrănire al animalului care mănâncă resturi vegetale cât și  animale; (animal) care mănâncă de toate.

            Cognitiv termen referitor la capacitățile de învățare, înțelegere, interpretare și aplicare a cunoștințelor acumulate.

O scurtă prezentare a subiectului propus discuției

Natura înconjurătoare (biosfera) a reprezentat întotdeauna o comoară cu multiple valori pentru om. Ea a fost din cele mai vechi timpuri un manual viu pentru noi, ce ne prezintă povestea reală a vieții. Decorul este format din diverse specii de plante și animale, iar omul devine personajul principal care caută mereu originea vieții printre viețuitoare.

Omul s-a uitat în vermurile trecute ale naturii și a descoperit dispariția unor specii cum ar fi: trilobiții, miriapodele gigantice, dinozaurii, ursul de cavernă, mamutul lânos, smilodonul etc., chiar și omul uriaș. În fața acestei realități el a conștientizat  că viața trupului biologic este trecătoare și-i persistă în minte întrebarea: cine a creat viața pe Pământ? Această întrebare, astăzi într-o lume modernă,  are multiple variante de răspuns numite teoriile originii vieții. Care este teoria ta, dragă cititor, despre originea vieții?

miriapod gigantic   

 Miriapodele gigantice au fost cele mai mari nevertebrate care au atins 3 m lungime. Se presupune că ele au fost omnivore și că aveau venin pentru apărare de puținii lor dușmani.

 

 

Ursul de cavernă a populat munții și pădurile europene din Rusia până în Spania. Munții Carpați au adăpostit o importantă populație de urși. Se presupune că ei cântăreau între 250-500 kg. Peștera Urșilor din munții Apuseni conține cele mai multe schelete ale acestei specii de urși.

 

 

mamutul lanos   

    Mamutul lânos a fost unul din animalele cele mai bine adaptate la mediu și se consideră că a   dispărut din cauza omului care l-a vânat pentru carne și blană. Unii cercetotori consideră că o    populație de mamuți, mai mici ca dimensiune, a supraviețuit în Alaska până în 1650 î.H.

 

 

Tyrannosaurus rex

    Tyrannosaurus rex a fost unul dintre cei mai mari și mai feroce dinozauri. El    putea atinge înălțimea de 6m, lungime de 12 m și greutatea de 7 tone, iar craniul  avea 1,2 m. Se consideră că primele fosile ale acestui dinozaur au fost descoperite în  America de Nord.

fosila de trilobit Trilobitul a fost un artropod acvatic cu corpul divizat în ,,trei lobi”. Mărimea    lor varia de la 1 m până la 72 cm. Ultima fosilă de trilobit a fost descoperită anul  trecut în nordul Potrugaliei.

smilodonul

    Smilodonul este tigrul cu colții sabie de aproape 30 cm. El atingea greutatea de 360 – 470 kg.  Forța sa musculară era mult mai mică decăt a unui leu adult de azi. Răspândirea lui a fost  limitată pe continentul nord american.

În urma unei ușoare analize, am constat că teoriile despre originea vieții le putem împărți în teorii care susțin intervenția unei divinități în apariția vieții și teorii care exclud existența și intervenția unei divinități în originea vieții pe Pământ.

Iată câteva din teoriile care susţin intervenţia unei divinităţi în apariţia vieţii:

 1. teoria evoluţionismului deist care consideră că Dumnezeu a programat şi a demarat procesul evoluţiei, apoi El s-a retras din natură permiţând evoluţiei să îşi urmeze procesul.
 2. teoria evoluţionismului teist susţine că Dumnezeu a creat în mod special natura spirituală a omului, iar natură sa fizică este un proces al evoluţiei.
 3. teoria creaţionismului progresiv consideră că cele 6 zile ale creaţiei, descrise în Sfintele Scripturi, sunt defapt erele geologige. În acest caz, Dumnezeu a creat în mod progresiv natura, nu în 6 zile formate din 24 de ore, ci în 6 ere (epoci). La începutul fiecărei epoci, Dumnezeu a creat ceva nou, iar între aceste acte creatoare, dezvoltarea a avut loc prin intermediul evoluţiei.
 4. teoria hiatului (creaţionismului) afirmă că Dumnezeu printr-un act direct, spontan, a adus în fiinţă tot ceea ce există în 6 zile de câte 24 de ore fiecare.

Menționez că teoriile mai sus amintite nu sunt prezentate la școală, așa că se merită să ne documentăm și din alte surse, dragilor elevi.

Teoriile prezentate parțial în cadrul unor discipline școlare sunt cele care exclud existenţa şi intervenţia unei divinităţi. Dintre acestea amintim:

 1. teoria uniformismului care prevede că apariţia Pământului şi a vieţii a avut loc lent, într-o perioadă mare de timp, iar schimbările s-au produs treptat, derivând una din alta. Mai întâi a apărut scoarţa terestră acoperită în întregime de ape bogate în substanţe organice ce formau aşa – zisa ,,supă organică’’. În această supă substanţele organice s-au combinat la întâmplare formând segmente de acizi nucleici (ADN şi ARN) din care au generat primele forme de viaţă.
 2. teoria lui Lamark, publicată în anul 1809, continuă teoria uniformismului adăugând ideea că formarea speciilor este determinată de mediu şi de folosirea sau nefolosirea unor organe a speciei respective. Transformările produse de mediu sunt transmise generaţiilor următoare numai în contextul în care apar la ambele sexe ale speciei.
 3. teoria evoluţionismului, a lui Charles Darwin publicată în 1859, continuă teoria lui Lamark, completând-o cu principiul luptei speciei pentru viaţă şi selecţie naturală (mediul de viaţă selectează şi asigură perpetuarea speciilor, supravieţuind doar speciile viguroase). Toate organismele din trecut, prezent şi viitor descind dintr-un singur sistem viu, format spontan dintr-un sistem neviu.
 4. teoria neodarwinismului (teoria sintetică) explică apariţia viului pe baza evoluţiei spontane, a mutaţiilor genetice şi a selecţiei naturale (condiţiile de mediu menţin speciile mutante capabile de înmulţire şi supravieţuire).
 5. teoria biogenetică are la bază conceptul de ontogeneză care repetă filogeneza.
 6. teoria panspermiei consideră că în Univers există forme de viaţă suprainteligente care au seminţele vieţii speciilor. Aceste fiinţe au considerat Pământul un imens laborator în care au cultivat seminţele vieţii ce prin germinare au dat speciile existente azi.

            Niciuna din aceste teorii nu se poate impune prin adevăruri abosolute demonstrate experimental. Toate sunt acceptate printr-un act al voinţei, al credinţei umane. Mai mult de atât, o teorie nu reprezintă un postulat, ci ea se naște în urma unor constatări care apoi au fost interpretate în funcție de filosofia de viață a interpretului și în funcție de acceptările sale cognitive.

 1. Subiect de dezbatere

            Care este concepția ta, dragă cititor, și prin ce argumente o susții în fața propriei conștiințe? Printre profesorii care au studiat diferite domenii ale științei, unii își caută răspunsul la întrebarea despre originea vieții în prima categorie de teorii care acceptă existența și implicarea Divinității în creație iar alți profesori acceptă și predau doar teoriile care exclud existența și implicarea lui Dumnezeu în apariția vieții pe Pământ.

Prof. de biologie și chimie Adriana Vasile

Prof. de biologie și religie Lorena Sfercoci