Înalță predarea

Vrea Dumnezeu ca dascălul creştin să-i înveţe Biblia pe copii, pentru a produce o schimbare în viaţa lor? Cu siguranţă, DA. Şi una uriaşă! Dumnezeu ne-a dat Scripturile cu un scop, ca „omul lui Dumnezeu să ajungă desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună”.

Oare de ce, atunci, observăm un atât de mare „amatorism” în predarea Bibliei pentru copii, în bisericile noastre?

Predând Cuvântul lui Dumnezeu copiilor, să avem grijă ca nu cumva să ne trezim că lucrăm în zadar. S-ar putea întâmpla acest lucru ignorând scopul revelat al lui Dumnezeu, acela de a preda pentru a modela viaţa copilului.

În liceu eram pasionată de studiul diverselor limbi, mai ales de cel al limbii române. Nu credeam că cineva mă va mişca de pe făgaşul acesta. Şi totuşi, am avut o profesoară de chimie …., care m-a atras semnificativ spre disciplina ei, atât de mult încât m-a determinat să iau în calcul eventualitatea de a urma chimia. De ce? Pentru că profesoara aceea preda cu pasiune. Îşi iubea materia de studiu. Pentru ea reprezenta cel mai important lucru din lume. De altfel, ea mi-a deschis ochii, devenind plini de admiraţie pentru lumea materiei nevăzute. Când am ajuns să învăţ despre învelişul atomic al nucleului, am început să-L admir pe Creator, aceasta chiar înainte de a-L cunoaşte.

Au trecut mulţi ani de atunci… Amintirea acelei profesoare mi-a rămas încă vie, şi chiar dacă n-am urmat chimia, am devenit totuşi dascăl. Un învăţător însă care mereu eram în căutarea acelui „ceva” care să îmbogăţească, să ridice standardul predării mele şi astfel s-o facă mai bună. Mai târziu, mult prea târziu însă, Cuvântul vieţii m-a atins. Când m-am întâlnit cu Domnul Isus, El mi-a revoluţionat viaţa; m-a umplut de bucurie, dar m-am văzut cuprinsă şi de o anumită tristeţe! Intrând în Biserică am fost uimită de „amatorismul” cu care se preda învăţătura Bibliei la copii. Simţeam atâta amărăciune, mai ales gândindu-mă cu câtă atenţie sunt pregătiţi cei care predau în şcoli matematică, fizică, sau orice altă disciplină. Noi, cei care predăm copiilor Cuvântul vieţii, să facem mai puţin?

A preda Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a vorbi despre cel mai fascinant subiect din lume! Dar ce trist că nu e întotdeauna aşa. Cineva spunea că adeseori Biblia este predată copiilor ca şi cum le-am servi la masă piure de cartofi reci.

Eram în căutarea unui învăţător pasionat de la care să învăţ. Apoi am înţeles că Dumnezeu mă chema pe mine să fiu un astfel de model. Şi aşa a început lungul proces al devenirii mele ca învăţător de copii şi ca instructor pentru învăţători. Cu durere şi lacrimi…

Dumnezeu vrea să ne perfecţionăm predarea. Oare ce ne împiedică să facem acest lucru? Am văzut un „rău” care se întâmplă în bisericile noastre; majoritatea celor care lucrează cu copiii rămân în slujire un timp prea scurt. Ei nu-şi acordă timpul necesar pentru a progresa.

Apoi, lucrarea cu copiii e tratată la modul cel mai serios doar în puţine biserici, şi doar de către puţini lucrători. De obicei, când un învăţător este gata format şi munca sa este încununată de roade, se întâmplă să fie invitat la o lucrare mai „înaltă”. Şi astfel, lucrarea cu copiii devine o rampă de lansare pentru alte slujiri, ea rămânând mereu săracă.

Câtă nevoie de ajutor are lucrarea cu copiii din ţara noastră! Cea mai mare dintre nevoi este aceea de a avea oameni dedicaţi, chemaţi de Dumnezeu la a lucra întreaga viaţă, chemaţi spre maturitate şi spre a-şi arăta disponibilitatea pentru învăţare şi perseverenţă. Te întreb pe tine, în calitatea de învăţător de copii pe care o ai, eşti pasionat de ceea ce faci? Eşti pasionat de Dumnezeu şi de Cuvântul Său?

Reaprinde în tine flacăra! Stârneşte pasiunea! Acest ingredient minunat, dar rar, va redimensiona predarea ta şi va aduce roadă pentru Dumnezeu. Vrei acest lucru?