Evaluare

Dorinţa noastră este de a fi un sprijin continuu pentru biserici şi pentru învăţători. Motivaţi de această dorinţă, oferim posibilitatea celor interesaţi de a fi evaluaţi, de a le transmite un feed-back, de a-i ajuta să îşi îmbunătăţească modul de predare. Oferim bisericilor asistenţă şi materialele necesare pentru a-şi evalua proprii învăţători. Nu facem acest lucru din spirit critic, pentru a scoate în evidenţă acele lucruri care nu sunt cum ar trebui să fie, ci din dorinţa de a oferi soluţii practice celor ce au nevoie de ajutor, pentru o slujire cât mai bună.