• image

Activităţi de învăţare a versetului de aur

1.

În funcţie de mărimea grupului, pregătiţi 4 – 5 seturi de cartonaşe pe care să scrieţi versetul. Un set va cuprinde atâtea cartonaşe, câţi copii vor fi într-o grupă.

Pe fiecare cartonaş, pe lângă fragmentul din verset, desenaţi sau lipiţi într-un colţ numele unui animal, aceeaşi imagine pe un set. La final, o să aveţi scris versetul de 4-5 ori, împărţit pe cartonaşe, fiecare set având marcat un colţ cu imaginea unui animal.

Amestecaţi bine cartonaşele, toate cele 4-5 seturi la un loc, împărţiţi la fiecare copil câte un cartonaş. La semnalul dumneavoastră, fiecare trebuie să imite animalul de pe cartonaşul său şi fără a vorbi, trebuie să-şi găsească ceilalţi membri ai „familiei”. După ce s-au regăsit toţi, aranjează în ordine fragmentele, pentru a găsi versetul întreg.


 2.

Scrieţi fiecare cuvânt separat pe un cartonaş. Faceţi două seturi de cartonaşe, urmând ca fiecare set să fie amestecat şi pus în boluri separate. Trasaţi o linie de start cu bandă adezivă, puneţi bolurile cu verset la un capăt al sălii şi două boluri goale la capătul opus. Aici, după linia de start, formaţi două grupe egale, copiii stând unul după altul.

Împărţiţi la fiecare copil câte un pai. La semnalul dat, primul copil din rând, din fiecare echipă, aleargă spre bolul plin unde cu ajutorul paiului ridică un cartonaş şi îl transportă la celălalt bol, dar nefolosindu-se de degete, doar cu ajutorul paiului.

După ce fiecare cartonaş a ajuns în celălalt bol, echipa va lucra la punerea în ordine a cuvintelor. Echipa care termină prima, recită cu voce tare versetul.


3.

Cârligul de rufe – Scrieţi versetul pe cartonaşe. Împărţiţi copiii în 2-3 echipe a câte 4-5 membri, confecţionaţi câte un set de verset pentru fiecare echipă. Daţi fiecărui copil câte un cârlig de rufe, aliniaţi grupele, una lângă alta, cu o mică distanţă între copii. Aşezaţi cartonaşele la începutul liniei fiecărei grupe. Primul copil din fiecare grupă la semnalul dat ia un cartonaş folosindu-se doar de cârligul de rufe şi dă mai departe în acelaşi fel următorului din rândul lui. Degetele sunt înlocuite pe parcursul acestui joc de cârlige. Când cartonaşul ajunge la ultimul copil, acesta îl pune pe podea, după care aleargă la începutul rândului şi ia şi el un nou cartonaş, pe care îl dă mai departe. Se repetă până când toate cartonaşele au ajuns în cealaltă parte şi sunt aranjate în ordine. Echipa care reuşeşte prima recită cu voce tare versetul descifrat.


4.

Scrieţi versetul de Paşte pe bucăţele de hârtie de culoare galbenă. Decupaţi fiecare cuvânt, sau dacă aveţi copii mai mari, versetul se poate împărţi chiar şi în silabe. La cei mici se pot folosi imagini în loc de cuvinte. Ascundeţi fiecare cartonaş într-un ou Kinder (în recipientul de plastic). Ascundeţi ouăle peste tot în sală, sau dacă vremea şi spaţiul vă permit, se poate chiar şi în afara sălii. Încurajaţi copiii să caute ouăle ascunse, după care să la aranjeze în ordine.

Emese Balint